نرم افزارهای کاربردی آینده پژوهی

اطلاعیه فروشگاه

محصولات این فروشگاه از منابع معتبر و سازمانهای رسمی کشور تهیه گردیده است و برای اولین بار در اختیار شما قرار می گیرد.

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
دانلود لایه جی آی اس (GIS) جامع راه های استان تهران 12,900 تومان
دانلود آمایش استان لرستان - 1387 17,895 تومان
دانلود پرسشنامه جدول ممیزی - طرح ممیزی 11,589 تومان
دانلود پرسشنامه ممیزی واحدهای کسب و پیشه 8,000 تومان
دانلود طرح پروژه ساماندهي بايگاني شهرداري ها(شهرداری الکترونیک) - شهرداری شیراز 17,895 تومان
دانلود پرسشنامه تعیین اولویت ها و چالش های توسعه روستایی در ایران 11,000 تومان
دانلود پاورپوینت رسالت جغرافیا در برنامه ریزی شهری 8,000 تومان
دانلود پاورپوینت پايداری کلانشهر در جايگاه فرامنطقه ای و جهانی 7,000 تومان
دانلود پاورپوینت استراتژی توسعه شهری (CDS) 11,000 تومان
دانلود طرح تفصیلی شهر شیراز1383 12,000 تومان
دانلود تهدیدات اجتماعی - فرهنگی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393+ Word 6,000 تومان
دانلود تهدیدات اقتصادی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393+ Word 10,500 تومان
دانلود تهدیدات محیطی و محیط زیستی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393+ Word 15,898 تومان
دانلود لایه گسل های استان تهران (شامل داخل کلانشهر تهران) 13,999 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS (شیپ فایل GIS) کاربری اراضی استان تهران - سال 1395 18,999 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS (شیپ فایل GIS) کاربری اراضی استان تهران - سال 1390 15,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان قزوین - بخش ساختار اجرایی آمایش استان قزوین 17,896 تومان
دانلود گزارش وضعیت منابع اراضی و خاک‌شناسی استان البرز + word+ 1394 14,896 تومان
دانلود گزارش توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه‌ها استان البرز + word+ 1394 17,896 تومان
دانلود گزارش وضعیت سیاسی، اداری و سازمانی استان البرز + word+ 1394 17,956 تومان
دانلود گزارش وضعیت نظام روستایی استان البرز + word+ 1394 15,896 تومان
دانلود گزارش وضعیت سرمایه اجتماعی استان البرز + word+ 1394 25,000 تومان
دانلود گزارش وضعیت ساختار جمعیت استان البرز + word+ 1394 17,896 تومان
دانلود گزارش وضعیت موقعیت و پستی و بلندی ها استان البرز + word+ 1394 12,562 تومان
دانلود گزارش تحلیل نظام شهری استان البرز + word+ 1394 18,950 تومان
دانلود گزارش تحلیل سیل گیری استان البرز + word+ 1394 14,999 تومان
دانلود گزارش تحلیل حوزه‌ها و زیر حوزه‌های آبریز استان البرز + word+ 1394 17,895 تومان
دانلود پرسشنامه بازآفرینی هویت مکان در میدان 8,999 تومان
دانلود پرسشنامه بررسی پایداری اکولوژیک در شهرهای ساحلی 8,999 تومان
دانلود پرسشنامه عوامل موثر در كاهش فشار عصبي حاصل از محيط در محله هاي شهري 9,000 تومان
دانلودپرسشنامه سنجش رضایتمندی ساکنین از واحدهای مسکونی 7,000 تومان
دانلود پرسشنامه مولفه های موثر بر رضایت مشتریان در هتل ها 5,000 تومان
دانلود گزارش وضعیت زیربنائی(آب، گاز، برق و ...) استان البرز + word+ 1394 25,000 تومان
دانلود گزارش وضعیت اقتصادی استان البرز + word+ 1394 20,000 تومان
دانلود گزارش وضعیت صنعت و معدن استان البرز + word+ 1394 18,969 تومان
دانلود گزارش وضعیت سرمایه اجتماعی استان البرز + word+ 1394 18,796 تومان
دانلود گزارش وضعیت کشاورزی استان البرز + word+ 1394 17,895 تومان
دانلود گزارش وضعیت خدمات رسانی استان البرز + word+ 1394 15,898 تومان
دانلود گزارش وضعیت محیط زیست و مخاطرات طبیعی استان البرز + word+ 1394 16,999 تومان
دانلود گزارش وضعیت محیط زیست (توان اکولوژیک) استان البرز + word+ 1394 17,589 تومان
دانلود گزارش وضعیت پوشش گیاهی استان البرز + word+ 1394 8,999 تومان
دانلود گزارش ویژگی های شهرستان خمین PDF (آمایش استان مرکزی) 1394 11,999 تومان
دانلود گزارش ویژگی های شهرستان اراکPDF (آمایش استان مرکزی) 1394 10,999 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تدوین برنامه اجرایی آمایش استان 1394 - PDF 12,999 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش طراحی سازمان فضایی سند چشم انداز توسعه استان - 1394- PDF 12,999 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شكل‌بندي راهبردي سناريوي توسعه فضايي و جمع‌بندي- تصوير ساختار فضايي توسعه 1394- PDF 12,999 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تعيين منطق(فضاي)سناريوهاي توسعه فضايي، معرفي و تبيين سناريوهاي توسعه فضا 1394- PDF 12,999 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش استنتاج الگوهاي سازمان یابی فضا 1394 - PDF 12,999 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران - بخش شناسایی پیش‌ران‌ها در هریک از موضوعات محوری و جمع‌بندی پویایی‌های توسعه PDF 12,999 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تحلیل روندها و عوامل اصلی شکل‌دهی به وضع موجود PDF 12,999 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین و تبیین چشم‌انداز کلان و ماموریت‌های استان pdf 11,999 تومان
دانلود پروپوزال - طرح آسیب شناسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا Word 14,999 تومان
دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت نماد ورودی شرقی شهر قزوین 12,899 تومان
دانلود پرسشنامه تدوین چارچوب برنامه ریزی خیابان 24 ساعته 8,999 تومان
دانلود پرسشنامه مدیریت کارآمد شهری در جهت کاهش آلودگی هوای شهرها 11,000 تومان
دانلود پرسشنامه احساس امنیت در بافت فرسوده شهری 7,000 تومان
دانلود پرسشنامه مدیریت بحران 13,250 تومان
دانلود پرسشنامه کیفیت محیط شهری 11,000 تومان
دانلود پرسشنامه مشارکت در محله 6,000 تومان
دانلود نمونه پرسشنامه تاثیر متقابل عوامل کلیدی و نیروی پیشران در سناریونگاری 10,500 تومان
دانلود پرسشنامه سنجش امنیت اجتماعی + DOC 14,589 تومان
دانلود پرسشنامه همدلی عاطفی + راهنمای تحلیل 8,750 تومان
دانلود پرسشنامه میزان هوش معنوی + راهنمای تحلیل 9,000 تومان
دانلود پرسشنامه گردشگری روستایی 10,500 تومان
دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) و DOC + راهنمای تحلیل پرسشنامه 12,989 تومان
دانلود پرسشنامه نظم‌جويي شناختي هيجان (CERQ- shorform) و DOC 6,000 تومان
دانلود پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی + DOC 13,569 تومان
دانلود پرسشنامه اولویت بندی مولفه های کيفيتي 9,999 تومان
دانلود پرسشنامه اندازه گیری ساختار سازمانی + DOC 8,000 تومان
دانلود پرسشنامه افسردگی،اضطراب،استرس 9,000 تومان
دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر طلاق + DOC 11,500 تومان
دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - درس جغرافیای شهری 24,900 تومان
دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - روستایی - درس فلسفه 14,598 تومان
دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - شهرسازی- درس برنامه ریزی شهری 16,589 تومان
دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - روستایی - درس برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی 15,500 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS نقاط روستایی کل ایران - کشور (Shape file) 14,898 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS خطوط تبخیر کل ایران - کشور (Shape file) 11,989 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS نقاط شهری کل ایران - کشور (Shape file) 13,450 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS خطوط راه های (جاده ) کل ایران - کشور (Shape file) 15,400 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS مناطق حفاظت شده کل ایران - کشور (Shape file) 11,989 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS خطوط هم دما کل ایران - کشور (Shape file) 11,989 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS خطوط هم بارش کل ایران - کشور (Shape file) 11,989 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS همه دهستانهای کل ایران - کشور (Shape file) 11,989 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS نقاط باران سنجی کل ایران - کشور (Shape file) 11,989 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS آب و هوای ایران (Shape file) 11,989 تومان
دانلود پرسشنامه مدل ارزیابی شایستگی ها و مهارت هاي نرم براي انتخاب مديران پروژه در سازمان هاي پروژه محور براساس تئوري فازي + DOC 9,899 تومان
دانلود مبانی نظری طراحی مدل ارزیابی شایستگی ها و مهارت هاي نرم براي انتخاب مديران پروژه در سازمان هاي پروژه محور براساس تئوري فازي + DOC 15,999 تومان
دانلود پرسشنامه ارتقا امنیت زنان در پارک 9,999 تومان
دانلود پرسشنامه انطباق سازگاری ساختار کالبدی با بافت اجتماعی 10,000 تومان
دانلود پرسشنامه احساس امنیت در بافت های فرسوده و نو 7,000 تومان
دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی 7,000 تومان
دانلود طرح نمونه انجام شده با نرم افزار میک مک (micmac) و سناریو ویزارد (Scenario wizard) + و DOC 18,785 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران - بخش سیاست گذاری و برنامه ریزی- فصل پنجم- سازمان و ساختار فضایی 13,589 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - طراحی شکل‏بندی کلان نظام فضایی استان (تصویر چشم‏انداز توسعه استان) WORD 10,598 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - تبیین گونه شناسی عناصر سازمان فضایی WORD 17,898 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - تبیین الگوهای شکل بندی سازمان فضایی استان در هر یک از سناریوها WORD 9,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - تبیین منطق(فضای)سناریوهای شکل‏ بندی سازمان فضایی استان WORD 14,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - 2شناسایی و احصاء پیشران های اصلی در محورهای اصلی WORD 14,888 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - احصاء سیاست های کلان WORD 12,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم -تحلیل روندها و عوامل اصلی شکل دهی به وضع موجود WORD 15,878 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - جهت گیری های توسعه استان WORD 12,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین WORD 9,999 تومان
دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه مشهد 1384- جلد سوم - شناخت پايه جغرافيا و محيط زيست 11,896 تومان
دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1392 - گزارش پنجم- تدوین برنامه عملیاتی ( Action Plan) ساماندهیَ محله هاَی ذَف 10,333 تومان
دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1391 - گزارش چهارم- تدویه برنامه های توانمندسازی و بهسازی محله های هدف 10,333 تومان
دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1391 - گزارش سوم- بررسی پیمایشی و شناخت ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی محلات هدف 10,777 تومان
دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1391 - گزارش دوم- بررسی اجمالی برنامه های موجودي طرحهای آتی 11,888 تومان
دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1394 - گزارش اول - شناخت وضع موجود 12,888 تومان
برنامه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی اسلامشهر - تهران- 1388 14,777 تومان
دانلود طرح ساماندهي و توانمندسازي اجتماع هاي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر ورامين- فصل پنجم-ساماندهي و توانمندسازي محله هاي هدف (Action Plan) تدوين برنامه عملياتي 1392 10,222 تومان
دانلود طرح ساماندهي و توانمندسازي اجتماع هاي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر ورامين- فصل چهارم- تدوين برنامه عملياتي توانمندسازي، بهسازي و ساما ندهي محله هاي هدف1392 8,777 تومان
دانلود طرح ساماندهي و توانمندسازي اجتماع هاي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر ورامين- فصل دوم - بررسي پيمايشي و شناخت ويژگ يهاي اقتصادي- اجتماعي و كالبدي محله هاي هدف 1392 10,777 تومان
دانلود طرح ساماندهي و توانمندسازي اجتماع هاي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر ورامين- فصل دوم- بررسي و ارزيابي اجمالي از برنامه هاي موجود زير ساختي نهادهاي مديريت شهري و تشكل هاي مردمي در محله هاي هدف 1392 8,777 تومان
دانلود طرح ساماندهي و توانمندسازي اجتماع هاي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر ورامين- فصل اول - بررسي گستره فقر شهري و شناسايي محلّه هاي فقيرنشين (سكونت گاه هاي غيررسمي) 1392 7,888 تومان
دانلود پرسشنامه جهت شناخت ضعف ها وقوت های محله شهرآبی منطقه 14 شهر تهران + Word 7,000 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر بررسی علل و دشواري هاي موجود در زمینه تحقق طرح جامع و تفصیلی شهر گرگان PDF 12,000 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر بررسی میزان تحقق پیشنهادات طرح جامع و تفصیلی شهر گرگان PDF 8,999 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر کاربري ها و کارکردهاي شهري PDF 15,999 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر امکانات مالی، فنی و اداري شهرداري و سایر سازمان هاي موثر در عمران شهر PDF 9,000 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر مطالعات اقتصادي PDF 11,000 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر مطالعات جمعیتی PDF 10,000 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر خصوصیات جغرافیایی و اقلیمیPDF 10,000 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر تاریخچه شهر گرگان PDF 10,000 تومان
دانلود نقشه اتوکد کاربری اراضی شهر گرگان 1392 12,999 تومان
دانلود اطلاعات همانند سازی شده استان تهران از سال 1375 تا 1390 10,999 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) پهنه های سیلابی استان خراسان رضوی 5,000 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) پهنه های کشاورزی استان خراسان رضوی 5,000 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) دهستان های استان خراسان رضوی 5,000 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) گسل های استان خراسان رضوی 6,000 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی 5,000 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) معادن استان خراسان رضوی 5,000 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد نوزدهم- ضوابط و مقررات منطقه کاربری زمین - 1389 15,000 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد هیجدهم- نظام های فعالیت، مدیریت اجرای مجموعه شهری اصفهان- 1389 15,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد هفدهم- منطقه بندی پیشنهادی کاربری زمین و فضا - 1389 14,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد شانزدهم- مبانی برنامه ریزی و طراحی برنامه راهبردی مجموعه شهری اصفهان- 1389 14,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد پانزدهم- تحلیل و تبیین ساختار مدیریت مجموعه - 1389 12,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد چهاردهم- تحلیل و تبیین ساختار فضایی - کالبدی2- 1389 14,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد سیزدهم- تحلیل و تبیین ساختار فضایی - کالبدی - 1389 15,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد دوازدهم- تحلیل و تبیین ساختار اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی - 1389 14,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد یازدهم- مطالعات مدیریت فضا - 1389 13,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد دهم- مطالعات پایه زیرساخت ها- 1389 10,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد نهم- مطالعات پایه فضایی - کالبدی- 1389 15,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد هشتم- مطالعات حمل و نقل - 1389 14,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد هفتم- مطالعات پایه اقتصادی - 1389 13,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد ششم- مطالعات پایه جمعیتی - 1389 9,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد پنجم- مطالعات پایه اجتماعی و فرهنگی - 1389 10,000 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد چهارم- مطالعات پایه گردشگری و اوقات فراغت - 1389 9,999 تومان
دانلود نمونه طرح برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری خارجی 11,999 تومان
دانلود طرح جامع شهر ارومیه - طرح تجدید نظر 1389- گزارش دوم: بررسی و شناخت شهر 16,777 تومان
دانلود طرح جامع شهر ارومیه - طرح تجدید نظر 1389- گزارش اول: بررسی و شناخت شهر 16,777 تومان
دانلود نرم افزار آینده پژوهی سناریو ویزارد (Scenario Wizard) همراه با فایل آموزشی (انگلیسی) 15,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد سوم- مطالعات پایه محیط زیست و منابع آبی - 1389 9,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد دوم- مطالعات پایه محیط طبیعی - 1389 12,999 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد اول - معرفی و تعیین جایگاه مجموعه شهری - 1389 8,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان قزوین - بخش سیاستگزاری و برنامه ریزی (آینده نگاری و سناریونگاری منطقه ای) 18,785 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش پانزدهم- آینده نگاری، آینده پژوهی و سناریونگاری) 1391 15,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش چهاردهم- آینده نگاری و سناریونگاری) 1391 15,898 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش سیزدهم- تهدیدهای آمایش و جمعبندی مطالعات) 1391 7,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش دوازدهم- ملاحظات امنیتی دفاعی) 1391 12,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش یازدهم- پیوندهای اقتصادی و اجتماعی) 1391 14,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش دهم- پیوندهای فیزیکی و شبکه حمل و نقل) 1391 6,000 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش هشتم - تحلیل سازمان فضایی) 1391 14,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش هفتم - سازمان فضایی) 1391 12,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش ششم - تحلیل عرضه های اقتصادی) 1391 12,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش پنجم- ویژگی های زیربنایی) 1391 11,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش چهارم- تحلیل وضعیت اقتصادی) 1391 13,599 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش سوم - تحلیل اجتماعی فرهنگی) 1391 12,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش دوم - تحلیل محیط زیست) 1391 8,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش اول- تحلیل وضعیت منابع طبیعی) 1391 10,999 تومان
دانلود طرح جامع حوزه شهری رودهن-پردیس (تحلیل و تشخیص وضعیت) Word 12,585 تومان
دانلود برنامه راهبردی توسعه و عمران شهر رودهن Word 10,785 تومان
دانلود برنامه راهبردی توسعه و عمران شهر بومهن Word 10,589 تومان
دانلود برنامه راهبردی توسعه و عمران شهر آبعلی word 9,250 تومان
دانلود طرح جامع حوزه شهری رودهن-پردیس (برنامه راهبردی توسعه) WORD 8,950 تومان
دانلود مبانی نظری مناسب سازی معابر در نوار ساحلی شهرهای ساحلی word 12,999 تومان
دانلود طرح آمایش سرزمین ایران ستیران 1353 10,999 تومان
دانلود طرح استراتژی شهری (CDS) شهر بابلسر - کارگاه برنامه ریزی شهری 11,999 تومان
دانلود گزارش کارورزی رشته شهرسازی، برنامه ریزی شهری و جغرافیای شهری در شهرداری + Word 7,999 تومان
دانلود پرسشنامه تاثیر عوامل کاربري زمین بر میزان دسترسی در شهر 5,999 تومان
تهية برنامه ساماندهي سكونت گاه هاي غيررسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماع هاي آ نها با تأكيد بربهسازي شهري ورامين (گزارش مرحله سوم) 12,000 تومان
تهية برنامه ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماع هاي آن ها با تأكيد بر بهسازي شهري ورامين گزارش مرحله دوم 5,000 تومان
تهية برنامه ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماع هاي آن ها با تأكيد بر بهسازي شهري ورامين (مرحله اول) 11,999 تومان
مبانی نظری شبکه شهری و شهرهای کوچک + word 11,999 تومان
دانلود پرسشنامه سنجش انسجام اجتماعی و ساختار و بافت کالبدی 5,999 تومان
دانلود پرسشنامه سنجش و واکاوی عوامل مؤثر بر طراحی محور در محدوده پیاده راه بافت مرکزی شهر 5,990 تومان
دانلود پرسشنامه ادارك محيطي شهری 5,000 تومان
دانلود پرسشنامه امکان سنجی مشارکت کودکان و نوجوانان در برنامه ریزی شهری ایران 5,999 تومان
دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی از دیدگاه شهروندان 8,900 تومان
دانلود پرسشنامه ارزیابی و رتبه بندی شاخص های شهر هوشمند درشهرتهران 8,999 تومان
دانلود پرسشنامه (word) بررسی راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی با مدل برنامه ریزی راهبردی (SWOT) 8,000 تومان
دانلود پرسشنامه نهادهای خیریه و فقرزدایی روستایی 7,955 تومان
دانلود پرسشنامه گردشگری و توسعه روستایی با توجه به زمینه های مستعد گردشگری 8,000 تومان
دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی در مناطق روستایی 8,900 تومان
دانلود پرسشنامه طراحی شهری . کارکرد، ریخت و اجتماع 5,990 تومان
دانلود پرسشنامه طرح هادی روستایی 12 صفحه 4,990 تومان
دانلود پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در بروز شهر یادگیرنده 5,990 تومان
دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت محیط شهری (ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و ...) 9,990 تومان
دانلود پرسشنامه سنجش رضايت شهروندان از گسترش بلندمرتبه سازي شهر 5,999 تومان
دانلود پرسشنامه سنجش پایداری محلات شهری 5,990 تومان
دانلود پرسشنامه ساماندهی بافت فرسوده شهری در راستای بهسازی و نوسازی و پیشگیری از فرسودگی 5,990 تومان
دانلود پرسشنامه شهر خلاق 8,500 تومان
دانلود پرسشنامه حکمروایی خوب شهری 5,000 تومان
دانلود پرسشنامه عوامل موثر در جذب گردشگر 5,000 تومان
دانلود پرسشنامه تعلق مکانی فضا 4,200 تومان
دانلود پرسشنامه بررسی و تعبیین اثرات ایجاد و گسترش تعاونی روستایی در توسعه اقتصادي و اجتماعی روستا 5,000 تومان
دانلود پرسشنامه تدوین چشم انداز 20 ساله و برنامه استراتژیک 5 ساله 6,750 تومان
دانلود پرسشنامه اهمیت معیارهای موثر بر شهر شاد 7,500 تومان 6,375 تومان
دانلود پرسشنامه بررسی کیفیت و میزان رضایتمندی شهروندان از سیستم BRT 8,000 تومان
دانلود پرسشنامه مدیریت تاسیسات و تجهیزات شهری 4,000 تومان
دانلود ادبیات و نظریه های برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری WORD 11,590 تومان
دانلود پروپوزال تدوین سند استراتژی توسعه شهری(CDS) شهر بومهن WORD 12,950 تومان
دانلود پروپوزال برنامه ریزی توسعه شهری با رویکرد راهبرد توسعه شهری (CDS)(نمونه موردی: شهر بابلسر) word 5,590 تومان
دانلود مبانی و ادبیات نظری سکونتگاه های غیررسمی و توانمندسازی word 9,750 تومان
دانلود 20ازمون دروس چهارم ابتدایی 5,000 تومان
دانلود ازمون ورودی نمونه دولتی 32 استان 10,000 تومان
ازمون جامع تابستانه پایه ششم دبستان آینده سازان برتر1 3,500 تومان
دانلود پروپوزال بررسي اثرات و تبعات هدفمندسازي يارانه حامل هاي انرژي در اقتصاد ايران word 3,995 تومان
دانلود پاورپوینت روش تحقیق در علوم انسانی-مولف دکترمحمدرضا حافظ نیا 7,500 تومان
دانلود خلاصه کتاب Urban Design Method &Techniques 5,500 تومان
دانلود دفترچه سوالات ازمون ورودی مدارس نمونه دولتی متوسطه اول سال تحصیلی 95-96 3,500 تومان
دانلود پاورپوینت پروژه مکانیزاسیون - 93 اسلاید 6,950 تومان
دانلود شیپ فایل shape file کل شهرستانهای ایران آخرین تقسیمات 5,950 تومان
دانلود پرسشنامه تدوین چشم انداز 20 ساله و برنامه استراتژیک 5 ساله شهر 4,000 تومان
دانلود پرسشنامه تحلیل فضایی جرم در شهر 4,000 تومان
دانلود پرسشنامه بررسی اهمیت معیارهای موثر بر شهر 4,000 تومان
دانلود پرسشنامه محوطه آرایی 4,000 تومان
دانلود پرسشنامه مربوط به پروژه 7600 واحدی مسکن مهر بهاران سنندج 4,000 تومان
دانلود پرسشنامه حس مکان 8,000 تومان
دانلودپرسشنامه بررسی کیفیت و میزان رضایتمندی شهروندان از سیستم BRT 8,000 تومان
دانلود پرسشنامه برنامه ریزی حمل و نقل منطقه ای با موضوع حمل و نقل 4,000 تومان
دانلود پرسشنامه بررسی کیفیت محیط پیاده راه خیابان تربیت 5,220 تومان
دانلود پرسشنامه بررسی شايستگي هاي حرفه اي شهردار 6,000 تومان
دانلود پرسشنامه بررسی بعد اجتماعی- ادرکی شهر انزلی 7,750 تومان
دانلود پرسشنامه بافت فرسوده جیرفت 3,250 تومان
دانلود پرسشنامه بازآفرینی هویت مکان در میدان 3,250 تومان
دانلود پرسشنامه امکان سنجی مشارکت کودکان و نوجوانان در برنامه‌ریزی شهری ایران 5,200 تومان
دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی در محلات شهری 9,990 تومان
دانلود پرسشنامه ارزیابی توان اکولولوژیکی و اولویت بندی پهنه های مستعد اکوتوریسم 8,200 تومان
دانلود پرسشنامه ارزیابی بهسازی بافت فرسوده با رویکرد مردمی در آن 3,250 تومان
دانلود پرسشنامه امنیت اجتماعی در شهر 3,200 تومان
دانلود پرسشنامه امکان سنجی رویکرد اجتماع مبنا در ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی با روش روش سلسه مراتبی (ahp) 3,200 تومان
دانلود پرسشنامه ارتقاء امنیت زنان در پارک های شهری با تاکید بر رویکرد طراحی محیطی 9,200 تومان
دانلود فایل سير تحول زيباسازي منظر شهر - دکتر فرح حبيب + word 7,850 تومان
دانلود مبانی و ادبیات نظری معلولیت و طراحی فضای شهری word 8,750 تومان
دانلود مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید در ایران و جهان + word 10,750 تومان
دانلود مبانی نظری کاربری اراضی و نظریه های توسعه کالبدی فضایی شهر + Word 14,569 تومان
دانلود مبانی نظری مسائل ترافیکی و مکان یابی بهینه پارکینگ های عمومی + word 9,525 تومان
دانلود نظریات توسعه و توسعه منطقه ای + 140 صفحه + Doc 10,750 تومان
دانلود طرح آمایش استان البرز سال 1395 فصل پنجم (جمع بندی و نتیجه‌گیری از مطالعات وضع موجود) + word 15,750 تومان
نمونه سوال ریاضی ششم دبستان - نوبت دوم ( ازمون شماره 8) 3,750 تومان
نمونه سوال ریاضی ششم دبستان - نوبت دوم ( ازمون شماره 1) 3,750 تومان
نمونه سوال ریاضی ششم دبستان - نوبت دوم ( ازمون شماره 4) 3,750 تومان
نمونه سوال ریاضی ششم دبستان - نوبت دوم ( ازمون شماره 7 ) 3,750 تومان
آزمون جامع شبه تیزهوشان ( ششم دبستان )-نمونه سوال هفتم 2,500 تومان
آزمون جامع شبه تیزهوشان ( ششم دبستان ) -نمونه سوال ششم 2,500 تومان
آزمون جامع شبه تیزهوشان ( ششم دبستان )نمونه سوال پنجم 2,500 تومان
آزمون جامع شبه تیزهوشان ( ششم دبستان )نمونه چهارم 2,500 تومان
آزمون جامع شبه تیزهوشان ( ششم دبستان )- نمونه سوم 2,500 تومان
آزمون جامع شبه تیزهوشان ( ششم دبستان ) -نمونه دوم 2,500 تومان
آزمون جامع شبه تیزهوشان ( ششم دبستان ) 2,500 تومان
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد جغرافیا - درس جغرافیای شهری 12,600 تومان
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد جغرافیا - درس فلسفه ی جغرافیا 12,500 تومان
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد جغرافیا - درس برنامه ریزی شهری 12,500 تومان
خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری در ایران - دکتر مجتهدزاده 9,000 تومان
خلاصه کتاب پویایی نظام شهری- دکتر اضغر نظریان 6,000 تومان
خلاصه کتاب مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری از دکتر کرامت اله زیاری 9,000 تومان
خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری -جی.کی.هیراسکار 8,000 تومان
خلاصه کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری - حسین شکویی 7,000 تومان
خلاصه کتاب برنامه ریزی شهری در ایران -دکتر ناصر مشهدیزاده دهاقانی 8,000 تومان
خلاصه فصل سوم کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا -دکترحسن شکویی 6,000 تومان
دانلود نتیجه مصاحبه و دانشگاه پذیرش شده رتبه 16 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 1393 7,250 تومان
دانلود کارنامه دعوت به مصاحبه دانشگاه ها برای رتبه 16 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 1393 6,000 تومان
کارنامه اولیه رتبه 16 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 1393 6,000 تومان
دانلود پاورپوینت ماتريس مدل SWOT تبيين جايگاه حکمروايي خوب شهری در کلانشهر مشهد و استراتژيهای مربوط 7,850 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) مبنا (نقشه BASE) شهرهای جنوب تهران . اسلامشهر- نسیم شهر- نصیرشهر- رباط کریم- صالح آباد- گلستان 12,000 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) بافت فرسوده شهر صالح آباد تهران+ نقشه محدوده شهر 6,000 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) بافت فرسوده شهر رباط کریم + نقشه محدوده شهر 9,999 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) بافت فرسوده شهر نصیر شهر تهران+ نقشه محدوده شهر 6,000 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) بافت فرسوده شهر نسیم شهر تهران + نقشه محدوده شهر 6,000 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) بافت فرسوده شهر گلستان تهران+ نقشه محدوده شهر 6,000 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) بافت فرسوده شهر اسلامشهر + نقشه محدوده شهر 6,000 تومان
دانلود بررسی ومقایسه پارامترهای بارندگی، دما و یخبندان در ایستگاههای هواشناسی سبزوار، نیشابور و مشهد + Doc 9,950 تومان
دانلود پاورپوینت مطالعات ساماندهی، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر سردشت 8,950 تومان
دانلود طرح جامع مقصد جزیره کیش (باغ ایرانی در خلیج فارس) 9,950 تومان
دانلود طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری شهر ساری با دیدگاه شهرنگر 6 جلد 16,525 تومان
دانلود پاورپوینت سکونتگاههاي غيررسمي کلانشهر مشهد 8,950 تومان
گزارش طرح آمایش استان آذربایجان غربی (بخش ساختار فضایی استان) + DOC 7,985 تومان
گزارش طرح آمایش استان آذربایجان غربی (بخش توزیع کارکردهای مختلف در سطح استان و الگوی ارتباط بین آنها) + DOC 5,950 تومان
دانلود آموزش نرم افزار آینده پژوهی میک مک MICMAC 10,785 تومان
گزارش طرح آمایش استان آذربایجان غربی (بخش تحلیل نظام شهری استان) + DOC 9,950 تومان
گزارش طرح آمایش استان آذربایجان غربی (بخشتحلیل پیچیدگی کارکردها و مرکزیت سکونتگاهها- ساختار فضایی) + DOC 9,950 تومان
دانلود خلاصه کتاب موج سوم الوین تافلر + DOC 5,625 تومان
گزارش طرح آمایش استان آذربایجان غربی (بخش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی) 9,950 تومان
دانلود گزارش طرح بررسی وضعیت تن فروشی زنان در شهر تهران 11,250 تومان
دانلود طرح تفصیلی شهر اشنویه Word 19,000 تومان
دانلود خلاصه مباحث کارشناسی ارشد جغرافیای شهری 15,000 تومان
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد جغرافیا - برنامه ریزی شهری 15,000 تومان
دانلود پاورپوینت درس خانه سازی + مسکن مهر 7,925 تومان
پروژه آماده مکان یابی مناطق مناسب برای ایجاد فضای سبز در منطقه آزادشهر یزد با GIS 13,569 تومان
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری تحت وب با استفاده روش electre III برای ranking (رتبه بندی) شخصی دانشگاههای انگلستان 9,925 تومان
دانلود طرح بازنگری و مکان یابی خانه های فرهنگ محله مشهد 5,925 تومان
كاربرد مدل SAW و TOPSIS در مطالعات شهري 5,925 تومان
دانلود طرح تفصیلی شهر سقز 15,000 تومان
دانلود لایه جی ای اس GIS نقاط بیمارستان کلانشهر تهران 6,925 تومان
دانلود کل لایه های جی ای اس GIS شهر میاندوآب 7,925 تومان
دانلود کل لایه های جی ای اس GIS شهر مهاباد 18,777 تومان
دانلود طرح تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان يزد و مدل سازي تخصيص بهينه اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي بر حسب شهرستان 5,925 تومان
دانلود همه لایه های جی ای اسی (GIS) شهر شهریار 15,999 تومان
مبانی نظری پیاده راه شهری word 8,310 تومان
دانلود نمونه سوالات آزمون زبان دکتری MSRT 15,999 تومان
دانلود آموزش و نمونه انجام شده پروژه تحلیل شبکه در جی ای اس - Network analysis- GIS 12,999 تومان
دانلود آموزش گام به گام مدل الکتر Electer 8,010 تومان
دانلود پاورپوینت رشد هوشمند شهری - فایل کامل برای ارائه ppt 7,650 تومان
دانلود ادبیات نظری و پیشینه فضای سبز شهری word 11,250 تومان
مطالعات بخش ساختار و سازمان فضایی مجموعه شهری اصفهان 12,569 تومان
طرح جامع شهر مهاباد 1388 سه (3) جلد 15,777 تومان
برنامه ریزی و مدیریت شهری( بررسی الگوی توسعه شهری با تأکید بر کاربری اراضی و حمل ونقل شهری (نمونه موردی: منطقه 11 و 12 تهران) 14,500 تومان
طراحی ساخاتمان ها در برابر زلزله - آیین کار 7,650 تومان
کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری 8,000 تومان
نکات مهم و کلیدی درس برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید 8,000 تومان
معماری ایران در دوره ی قبل از اسلام 7,000 تومان
گزارش ایرانیان در خصوص مدیریت کلانشهر تهران 4 جلد 1385 8,055 تومان
خلاصه ی کتاب جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی 7,000 تومان
خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی تالیف محمد رضا حافظ نیا 7,700 تومان
مبانی نظری کیفیت زندگی شهری Doc 15,000 تومان
طرح تفصیلی شهر شهریار 1392 14,999 تومان
مبانی نظری و پیشینه مدیریت شهری و راهکارهای افزایش درآمد شهرداری 15,100 تومان
پاورپوینت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی 7,650 تومان
نمونه سوالات درس اصول و روشهای برنامه ریزی مجتمع های زیستی 1,800 تومان
پیشینه و مبانی نظری موضوع عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان 8,280 تومان
جزوه آموزشی مدل برنامه ریزی سوات 5,000 تومان
نمونه سوالات درس کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری- روستایی 7,000 تومان
کل لایه های جی ای اس طرح مجموعه شهری اصفهان 1389 GIS 17,999 تومان
طرح جامع شهر مریوان 16,999 تومان
طرح تفصیلی شهر بوشهر word 14,506 تومان
طرح جامع شهر جوانرود 1389 8,999 تومان
طرح CDS شهر اردستان 12,000 تومان
طرح CDS شهرکُرد 13,500 تومان
مقاله بررسی نقش شهرهای میان اندام در سیستم شهری استان آذربایجان غربی (نمونه موردي شهر مهاباد) 17,000 تومان
لایه های جی ای اس شهر بوشهر (GIS) 13,856 تومان 13,163 تومان
پرسشنامه ارزیابی زیست پذیری شهری 8,000 تومان
پرسشنامه ارتقاء امنیت زنان در مکان های عمومی 7,000 تومان
پرسشنامه مسکن مهر به روش AHP Fuzzy 7,000 تومان
طرح جامع توسعه و عمران جنوب کرمان 1388 9,000 تومان
نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری در برنامه آمایش استان تهران 1388 4,500 تومان
مبانی نظری ساختار و سازمان توسعه منطقه ای 8,100 تومان
فرهنگ آینده پژوهی- 9,000 تومان
آمار و کاربرد آن در شهرسازی 11,100 تومان
طرح آمایش استان همدان- بخش سیاستگذاری و برنامه ریزی- 4 جلد 13,500 تومان
طرح آمایش استان همدان - بخش آینده نگاری- سناریونگاری - 6 جلد 13,500 تومان
پرسشنامه ارزیابی اولویت های نیازهای کاربر در پیاده مداری 8,000 تومان
پرسش نامه شهر خلاق 7,000 تومان
نرم افزار Meta SOWT 7,000 تومان
نرم افزار Topsis Excel 13,567 تومان
نام نرم افزار ANP سوپر دسیژن superdecision 6,000 تومان
نرم افزار پیوستن گوگل به GIS )ArcBru) 8,000 تومان
نرم افزار Expert Choice تحلیل سلسله مراتبی AHP 4,500 تومان
نرم افزار Vensim 14,500 تومان
نرم افزار مکتور Mactor 9,000 تومان
نرم افزار مورفول Morphol 9,000 تومان
مجموعه مقالات همایش خلاقیت و نوآوری شهری بافت میانی شهرهای ایران 13,000 تومان
طرح جامع مسکن سند راهبردی اجرائی 12,000 تومان

تعداد صفحه(1):

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات