نرم افزارهای کاربردی آینده پژوهی

اطلاعیه فروشگاه

محصولات این فروشگاه از منابع معتبر و سازمانهای رسمی کشور تهیه گردیده است و برای اولین بار در اختیار شما قرار می گیرد.

دانلود طرح پروژه ساماندهي بايگاني شهرداري ها(شهرداری الکترونیک) - شهرداری شیراز

دانلود طرح پروژه ساماندهي بايگاني شهرداري ها(شهرداری الکترونیک) - شهرداری شیراز طرح پروژه ساماندهي بايگاني شهرداري ها - شهرداری شیراز از 7 جلد تشکیل شده است(همه فایل ها PDF قابل کپی): جلد اول : آشنايي با پروژه ساماندهي پرونده هاي بايگاني شهرداريها - 24 صفحه جلد دوم: ادغام پرونده هاو يكپارچه نمودن بايگاني شهرداريها - 24 صفحه جلد سوم : خلاصه برداري - 54 صفحه جلد چهارم: اسكن سوابق - 21 جلد پنجم: ورود اطلاعات - 45 صفحه جلد ششم:جدول کدهای مرجع - 42 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,895 تومان

دانلود طرح تفصیلی شهر شیراز1383

دانلود طرح تفصیلی شهر شیراز1383 سه فایل PDF 113 صفحه 48 صفحه 47 صفحه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - درس جغرافیای شهری

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - درس جغرافیای شهری تعداد صفحه: 98 نوع فایل : PDF این مجموعه دارای 1526 نکته مهم و کنکوری و تستی منابع و کتابهای زیر می باشد. بجای خرید کتابهای اشاره شده و هزینه زیاد ، مجموعه نکات را با قیمت نازل خریداری و استفاده نمایید.   نمونه ای از نکات: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 24,900 تومان

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - روستایی - درس فلسفه

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - روستایی - درس فلسفه تعداد صفحه: 44 نوع فایل : PDF این مجموعه دارای 710 نکته مهم و کنکوری و تستی منابع و کتابهای زیر می باشد - اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا - حسین شکوئی - انتشارات گیتاشناسی - فلسفه جغرافیا - شکوهی - حسین شکوئی - انتشارات گیتاشناسی- جلد آبی - شناخت و فلسفه جغرافیا - حسین شکوئی - انتشارات پیام نور   ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,598 تومان

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - شهرسازی- درس برنامه ریزی شهری

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری - شهرسازی- درس برنامه ریزی شهری تعداد صفحه: 68 نوع فایل : PDF این مجموعه دارای 1100 نکته مهم و کنکوری و تستی منابع و کتابهای زیر می باشد. بجای خرید کتابهای اشاره شده و هزینه زیاد ، مجموعه نکات را با قیمت نازل خریداری و استفاده نمایید.  نمونه ای از نکات:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,589 تومان

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - روستایی - درس برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - روستایی - درس برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی تعداد صفحه: 44 نوع فایل : PDF این مجموعه دارای 700 نکته مهم و کنکوری و تستی منابع و کتابهای زیر می باشد. - اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی - دکتر حسین آسایشی - انتشارات پیام نور - اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای - دکتر کرامت ا... زیاری - دانشگاه یزد - برنامه ریزی ناحیه ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,500 تومان

دانلود طرح نمونه انجام شده با نرم افزار میک مک (micmac) و سناریو ویزارد (Scenario wizard) + و DOC

دانلود طرح نمونه انجام شده با نرم افزار میک مک (micmac) و سناریو ویزارد (Scenario wizard) + و DOC بهترین نمونه برای یادگیری میک مک، سناریونگاری و آینده پژوهی نمونه ای از مراحل اول تا آخر سناریونگاری با استفاده نرم افزار میک مک و سناریوویزارد در اختیار قرار می گیرد. لازم به ذکر است که اعداد و شاخص ها فرضی می باشند.    + word + 50 صفحه   فهرست Contents فهرست.. 1 4-1- روش تح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,785 تومان

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه مشهد 1384- جلد سوم - شناخت پايه جغرافيا و محيط زيست

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه مشهد 1384- جلد سوم - شناخت پايه جغرافيا و محيط زيست   + 189 صفحه + PDF قابل کپی   فهرست پيشگفتارمقدمه عموميفرايند مطالعات طرح ناحية مشهدمقدمة جلد سوم: محيط جغرافيايي ناحية مشهد-1 حدود و موقعيت جغرافيايي 1-2 بررسي وضعيت هواشناسي 5-1-2 بارندگي در ناحية مشهد 5-2-2 درجه حرارت هوا در ناحية مطالعاتي 8-3-2 رطوبت نسبي در ايستگاههاي منتخب ناحيه 9-4-2 روزهاي ي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,896 تومان

دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1392 - گزارش پنجم- تدوین برنامه عملیاتی ( Action Plan) ساماندهیَ محله هاَی ذَف

دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1392 - گزارش پنجم- تدوین برنامه عملیاتی ( Action Plan) ساماندهیَ محله هاَی ذَف دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1392 - گزارش پنجم- تدوین برنامه عملیاتی ( Action Plan) ساماندهیَ محله هاَی ذَف + 35 صفحه + PDF فهرست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,333 تومان

دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1391 - گزارش چهارم- تدویه برنامه های توانمندسازی و بهسازی محله های هدف

دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1391 - گزارش چهارم- تدویه برنامه های توانمندسازی و بهسازی محله های هدف دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1391 - گزارش چهارم- تدویه برنامه های توانمندسازی و بهسازی محله های هدف + 91 صفحه + PDF فهرست   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,333 تومان
تعداد صفحه(12):

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات