نرم افزارهای کاربردی آینده پژوهی

اطلاعیه فروشگاه

محصولات این فروشگاه از منابع معتبر و سازمانهای رسمی کشور تهیه گردیده است و برای اولین بار در اختیار شما قرار می گیرد.

دانلود گزارش کامل شناسنامه عمومی واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ مقیاس در شهر تهران - 1395

دانلود گزارش کامل شناسنامه عمومی واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ مقیاس در شهر تهران - 1395 در این گزارش شناسنامه همه واحدهای صنعتی داخل محدوده شهری تهران آورده شده است. برای هر واحد صنعتی یک شناسنامه که شامل مشخصات آن است تعیین شده است.  تعداد صفحه: 1272 صفحه نوع فایل : pdf قابل کپی کردن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,677 تومان

دانلود طرح پروژه ساماندهي بايگاني شهرداري ها(شهرداری الکترونیک) - شهرداری شیراز

دانلود طرح پروژه ساماندهي بايگاني شهرداري ها(شهرداری الکترونیک) - شهرداری شیراز طرح پروژه ساماندهي بايگاني شهرداري ها - شهرداری شیراز از 7 جلد تشکیل شده است(همه فایل ها PDF قابل کپی): جلد اول : آشنايي با پروژه ساماندهي پرونده هاي بايگاني شهرداريها - 24 صفحه جلد دوم: ادغام پرونده هاو يكپارچه نمودن بايگاني شهرداريها - 24 صفحه جلد سوم : خلاصه برداري - 54 صفحه جلد چهارم: اسكن سوابق - 21 جلد پنجم: ورود اطلاعات - 45 صفحه جلد ششم:جدول کدهای مرجع - 42 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,261 تومان

دانلود طرح تفصیلی شهر شیراز1383

دانلود طرح تفصیلی شهر شیراز1383 سه فایل PDF 113 صفحه 48 صفحه 47 صفحه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,586 تومان

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - درس جغرافیای شهری

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - درس جغرافیای شهری تعداد صفحه: 98 نوع فایل : PDF این مجموعه دارای 1526 نکته مهم و کنکوری و تستی منابع و کتابهای زیر می باشد. بجای خرید کتابهای اشاره شده و هزینه زیاد ، مجموعه نکات را با قیمت نازل خریداری و استفاده نمایید.   نمونه ای از نکات: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 28,192 تومان

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - روستایی - درس فلسفه

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - روستایی - درس فلسفه تعداد صفحه: 44 نوع فایل : PDF این مجموعه دارای 710 نکته مهم و کنکوری و تستی منابع و کتابهای زیر می باشد - اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا - حسین شکوئی - انتشارات گیتاشناسی - فلسفه جغرافیا - شکوهی - حسین شکوئی - انتشارات گیتاشناسی- جلد آبی - شناخت و فلسفه جغرافیا - حسین شکوئی - انتشارات پیام نور   ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,528 تومان

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - شهرسازی- درس برنامه ریزی شهری

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری - شهرسازی- درس برنامه ریزی شهری تعداد صفحه: 68 نوع فایل : PDF این مجموعه دارای 1100 نکته مهم و کنکوری و تستی منابع و کتابهای زیر می باشد. بجای خرید کتابهای اشاره شده و هزینه زیاد ، مجموعه نکات را با قیمت نازل خریداری و استفاده نمایید.  نمونه ای از نکات:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,782 تومان

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - روستایی - درس برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی

دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - روستایی - درس برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی تعداد صفحه: 44 نوع فایل : PDF این مجموعه دارای 700 نکته مهم و کنکوری و تستی منابع و کتابهای زیر می باشد. - اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی - دکتر حسین آسایشی - انتشارات پیام نور - اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای - دکتر کرامت ا... زیاری - دانشگاه یزد - برنامه ریزی ناحیه ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,549 تومان

دانلود طرح نمونه انجام شده با نرم افزار میک مک (micmac) و سناریو ویزارد (Scenario wizard) + و DOC

دانلود طرح نمونه انجام شده با نرم افزار میک مک (micmac) و سناریو ویزارد (Scenario wizard) + و DOC بهترین نمونه برای یادگیری میک مک، سناریونگاری و آینده پژوهی نمونه ای از مراحل اول تا آخر سناریونگاری با استفاده نرم افزار میک مک و سناریوویزارد در اختیار قرار می گیرد. لازم به ذکر است که اعداد و شاخص ها فرضی می باشند.    + word + 50 صفحه   فهرست Contents فهرست.. 1 4-1- روش تح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,269 تومان

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه مشهد 1384- جلد سوم - شناخت پايه جغرافيا و محيط زيست

دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه مشهد 1384- جلد سوم - شناخت پايه جغرافيا و محيط زيست   + 189 صفحه + PDF قابل کپی   فهرست پيشگفتارمقدمه عموميفرايند مطالعات طرح ناحية مشهدمقدمة جلد سوم: محيط جغرافيايي ناحية مشهد-1 حدود و موقعيت جغرافيايي 1-2 بررسي وضعيت هواشناسي 5-1-2 بارندگي در ناحية مشهد 5-2-2 درجه حرارت هوا در ناحية مطالعاتي 8-3-2 رطوبت نسبي در ايستگاههاي منتخب ناحيه 9-4-2 روزهاي ي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,469 تومان

دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1392 - گزارش پنجم- تدوین برنامه عملیاتی ( Action Plan) ساماندهیَ محله هاَی ذَف

دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1392 - گزارش پنجم- تدوین برنامه عملیاتی ( Action Plan) ساماندهیَ محله هاَی ذَف دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1392 - گزارش پنجم- تدوین برنامه عملیاتی ( Action Plan) ساماندهیَ محله هاَی ذَف + 35 صفحه + PDF فهرست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,699 تومان
تعداد صفحه(12):

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات