نرم افزارهای کاربردی آینده پژوهی

اطلاعیه فروشگاه

محصولات این فروشگاه از منابع معتبر و سازمانهای رسمی کشور تهیه گردیده است و برای اولین بار در اختیار شما قرار می گیرد.

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) فرودگاه های اصلی کشور - 57 نقطه

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) فرودگاه های اصلی کشور - 57 نقطه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,434 تومان

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) سدهای مخزنی کشور - 256نقطه

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) سدهای مخزنی کشور - 256نقطه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,671 تومان

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) بنادر دریایی کشور - 36 نقطه

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) بنادر دریایی کشور - 36 نقطه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,337 تومان

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) مناطق کشت و صنعت کشور -همراه با اطلاعات توصیفی

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) مناطق کشت و صنعت کشور -همراه با اطلاعات توصیفی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,998 تومان

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) مرزهای بین المللی کشور

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) مرزهای بین المللی کشور  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,289 تومان

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) نقاط کوه های مرتفع کشور - 491 نقطه همراه با ارتفاع هر نقطه

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) نقاط کوه های مرتفع کشور - 491 نقطه همراه با ارتفاع هر نقطه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,886 تومان

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) پهنه های معدنی کشور -2704 پهنه

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) پهنه های معدنی کشور -2704 پهنه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 28,170 تومان

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش کشور

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش کشور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,998 تومان

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) خطوط قنات کشور - 4130 خط

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) خطوط قنات کشور - 4130 خط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,090 تومان

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) خطوط ریلی کشور

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) خطوط ریلی کشور    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,886 تومان

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) ایستگاه های باران سنجی کشور - 706 نقطه

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) ایستگاه های باران سنجی کشور - 706 نقطه نکته : ممکن است برخی ایستگاه ها به دلیل جدید بودن وجود نداشته باشد و هنوز وارد مرکز اطلاعات مکانی نشده باشد نوع فایل : shapefile ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,886 تومان

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) پهنه های عمده کشت برنج در کشور

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) پهنه های عمده کشت برنج در کشور  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,998 تومان

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) رودخانه های کشور - 24355 خط

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) رودخانه های کشور - 24355 خط به تفکیک رودخانه های فصلی و دائمی در جدول  توصیفی هر رودخانه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,733 تومان

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) پهنه های زمین ماسه ای کشور - 647 پهنه

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) پهنه های ماسه ای  کشور - 647 پهنه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,684 تومان

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) باتلاق کشور - 19نقطه

دانلود لایه جی ای اسی (GIS) باتلاق کشور - 19نقطه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,359 تومان
تعداد صفحه(27):

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات